Företag

FÖRETAG

Hur fungerar relationerna och kommunikationerna mellan individer och team på företaget? Gnisslar det? Är det svårt att få alla motiverade och engagerade?

Är sjukskrivningarna många och långa? Är det stor personalomsättning?

Är visionerna och målen lika tydliga för alla?

Behöver arbetsledare och ledningsgrupp stärkas i sitt ledarskap?


Gör ni allt på rätt sätt för att nå de resultat som ni önskar?


Genom ett samarbete med mig som coach

* får den enskilda individen möjlighet att utvecklas och i och med det skapas en glädje och ett engagemang vilket gynnar både arbetsplatsen och resultatet.

* finner teamet sina styrkor vilka leder dem mot ökad måluppfyllelse och där individerna ser sin del i att vara varandras arbetsmiljö.

* får ledare på olika nivåer bättre förutsättningar för att kommunicera och arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt - en ledarstil som påverkar arbetsmiljö och resultat på ett gynnsamt sätt. 
Jag arbetar med såväl ledare och ledningsgrupper som medarbetare och arbetsgrupper på företag och i organisationer. Helt beroende på vilket behov som föreligger.


Jag erbjuder också en möjlighet för er att använda er av olika digitalta verktyg och/ eller mätningar för att se utvecklingen och nå snabbare resultat.

Företagsprenumeration


Jag ger er möjlighet att prenumenera på en eller flera coachplatser och att efter ett antal möten (vanligtvis 4 eller 6) kan någon annan medarbetare få möjligheten att få coaching.


Kontakta mig för mer information!

Mina klienter


Jag coachar både enskilda medarbetare och individer i ledningsgrupp men också arbetsgrupper och team. 


 

Mina klienter har en sak gemensam -  de vill bli bättre på att kommunicera och att leda, antingen sig själva eller en grupp. 


De flesta behöver också hitta sitt sätt att strukturera upp sin arbetsdag för att kunna göra sitt bästa men också ha kraft och energi kvar till sin fritid där familj och vänner finns. 


Samarbetet med mig som coachSamarbetet


Vi börjar alltid med ett förutsättningslöst möte där jag får möjlighet att veta vilka utmaningar ni har eller står inför och där ni får veta mer om mig och vad jag skulle kunna göra för er.


Jag vill också veta vilket syfte ni har med att välja att arbeta med mig som coach.


Utifrån det bestämmer vi sedan om vi är rätt samarbetspartners för varandra.

Styrkor


Oavsett hur du väljet att samarbeta

med mig hittar vi alltid era styrkor.

De som ska hjälpa er att nå era mål.


Det är också dessa som hjälper till att tydliggöra vad inom individen eller i teamet som hindrar er att nå den framgång och den glädje och det engagemang ni önskar.

Mål


Ett samarbete med mig innebär att ni vill göra någon form av förändring. 


Genom att arbeta med att skapa möjligheter för ökad motivation och arbetsglädje skapas förutsättningar för att nå de mål ni satt upp.


Anledningarna till ett samarbete med

mig är lika många som mina klienter.

Jag erbjuder


Tillsammans lägger vi upp det typ av samarbete som är gynnsammast för er.

Är det individer eller team eller kanske en mix av båda ni behöver?

Vill ni komplettera det med någon eller återkommande workshops?


All coaching är konfidentiell från min sida vilket innebär att jag inte för vidare vad som tas upp under samtalet.

Individuell

coaching


Coachning av individer på arbetsplatsen. 

Dessa kan vara i syfte att öka motivation, skapa engagemang och meningsfullhet.


Det kan också handla om att inför en nyanställning kunna vara attraktiv som arbetsgivare då ni kan erbjuda samarbete med coach för att fortsätta den personliga utvecklingen. Ett mycket gott komplement till friskvårdspengen.


Coaching i grupp


Coachning av grupper och team innebär att vi arbetar med samtliga i teamet samtidigt.


Här är det viktigt att vi hittar styrkor och skapar förutsättningar för att nå de mål som teamet sätter upp. Workshops - individuellt eller i grupp


Jag gör också livsstilsanalyser och vi arbetar med områden som stress, sömn och återhämtning.


Vi arbetar även andra teman enligt önskemål i upphandlingen.
Företagsprenumeration

Jag ger er möjlighet att prenumenera på en eller flera coachplatser och att efter ett antal möten (vanligtvis 4 eller 6) kan någon annan medarbetare få möjligheten att få coaching.


Kontakta mig för mer information!

Låt oss samtala!


Det första mötet är kostnadsfritt och till för att vi ska se var vi befinner oss

i förhållande till ett eventuellt samarbete.

Ta kontakt


Vill ni veta mer - hör av er!