Min coaching

MIN COACHING

INDIVIDUELL coaching

GRUPP-coaching

HÄLSO-coach

Coachande ledarskap

Det första samtalet : 0-samtalet är kostnadsfritt
(30-60 min långt)
Vi stämmer av vad du har för något som du vill
komma vidare med och ser om vårt samarbete kommer att fungera.  

Vi ingår ett Coachingavtal där villkor för träffar, betalning och andra praktiska detaljer för vårt samarbete regleras.


    Sessioner:

  • Du betalar för ett resultat, inte per träff.

    Jag erbjuder följande paket -

       3, 6 eller 12 månader.
  • Nytt från januari 2023 -  3 eller 6 månaders intensivprogram för att hantera inre sabotörer.
  • Varje session är 45-60 minuter lång, beroende på vad vi kommer överens om. Ibland behöver vi lite längre tid. 
  • Våra sessioner kan ske såväl i fysiska träffar, sittandes eller gåendes, som i telefon eller via Zoom.  


Under en session är vårt fokus det du behöver just för dagen ställt i relation till vad du vill uppnå med vårt samarbete. 

Jag följer ICF:s etiska riktlinjer där konfidentialiteten är en viktig punkt. Det innebär att jag inte för vidare det vi tagit upp i ett samtal. 

Jag coachar också på gruppnivå - från ren coachning till att det kan handla om att gruppen vill utveckla ett mer coachande förhållningssätt.

  • Enstaka träffar, workshops, utbildningsdagar - Kontakta mig så diskuterar vi upplägg och prisförslag.

Jag arbetar med såväl individ som med grupp i hälsocoachning. 

Det handlar om en hållbar livsstil och en hållbarhet som enskild, som medarbetare, som ledare och som företag/organisation. 

Hur hållbar är situationen nu? Hur ser du/ ni på framtiden?

Mitt arbete består av workshops och individuell coachning (vanligast 3h/ individ).

Kontakta mig för upplägg och prisförslag.


Hur ser ditt ledarskap ut? 
När vi tänker ledarskap är det ofta i form av en som har tilldelats den befogenheten men det kan lika gärna handla om ledarskapet i klassrummet, i familjen eller liknande. 
Oavsett vilket är du välkommen att upptäcka hur starka dina tre delar, ledare, chef och coach är i ditt liv eller i din funktion på ditt arbete

Företagsprenumeration

Jag ger er möjlighet att prenumenera på en eller flera coachplatser och att efter ett antal möten (vanligtvis 4 eller 6) kan någon annan medarbetare få möjligheten att få coaching.


Kontakta mig för mer information!