Våga Välja

VÅGA VÄLJA VÄXA

Oavsett om det handlar om en person, en grupp - privat eller i ett företag eller i en organisation. 

Varför välja mig

  • Vi arbetar med styrkor och värderingar

Tillsammans tar vi fram de styrkor och värderingar som kommer att ge möjlighet att nå de resultat som önskas.

 

När de finns på plats är det mesta möjligt! Och dessutom motiverande och kul!


På köpet kommer energi och en upplevelse av meningsfullhet.


  • Snabb tillgång till användbara verktyg

Genom det coachande samarbetet upptäcker du/ni omgående verktyg för att arbeta mot det uppsatta målet. 


Vi lyfter fram de inre sabotörerna i ljuset och hittar metoder för att inte längre låta dem styra.Jag erbjuder

Företag och organisationer


Handlar det om att stärka ett team eller en företagsledning på grupp- eller individnivå? Behöver ni arbeta mot ökad måluppfyllelse genom ökat engagemang?

Skolor och förskolor


Genom att stärka pedagoger och skolledare på både grupp- och individnivå ökar engagemang, hållbarhet i arbetet samtidigt som måluppfyllelsen.

Individer - enskilt / grupp


Behöver du ett bollplank eller någon som är fokuserad på att just Du ska ta dig förbi den där skavande känslan av att du inte längre vet, du som en gång var så säker på vad du ville? 

Vill ni veta mer?

Ta kontakt med mig för ett förutsättningslöst samtal där vi kan se vad du/ ni behöver och hur jag i så fall skulle kunna hjälpa er.

FOCA Coaching är jag

Jag som driver FOCA Coaching är Carina Fogelström. Jag har 36 års erfarenhet som legitimerad lärare och utöver min undervisning har jag handlett pedagoger och rektorer i olika fortbildningsinsatser. Dessutom är jag sedan några år certifierad coach och är verksam i mitt eget företag och i samarbete med andra coacher.

Mer information finns under Om mig

Carina Fogelström

ICF International Certified Coach ACC

Internationellt certifierad Coach- Carina Fogelström

COACHING

Att bli coachad är att ingå ett coachande partnerskap med en coach. Du som klient har ditt ansvar och jag som coach har mitt. 


Mitt ansvar är att gå med dig i din tanke- och utvecklingsprocess, att vara nyfiken och lyhörd och självklart också att vara konfidentiell. Det vi samtalar

om stannar hos mig. Jag följer ICF:s riktlinjer (du kan

läsa om dem här). 


Det kan vara bra att veta att jag inte ger dig råd, handleder dig eller är din mentor. Jag utför heller inte någon terapi av något slag.

Vi tar helt enkelt vårt avstamp i nuet för att lotsa oss fram till ett önskat mål. Hur långt i framtiden det målet är - det är ditt val och vi sätter alltid upp riktnigen innan vi börjar vårt samarbete.


Ditt ansvar är att vilja förändra/utveckla något i ditt liv oavsett om det är privat eller gällande din karriär. Detta för att vi ska kunna komma fram till ditt mål med samarbetet.


I våra coachsessioner kommer målet att utkristalliseras OM du inte har det alldeles klart för dig från början.

Vill du veta mer om mig och min coaching - tveka inte att ta kontakt!


Läs mer om coaching på ICF Sveriges hemsida.


Det finns också en poddserie,

ICF Coachpodden, med intressant innehåll och avsnitten är inte alltför långa.