Mental Fitness

Mental Fitness   

MENTAL FITNESS


Träna den inre styrkan


Skapa mer energi, effektivitet och glädje.

Lita på den egna förmågan och nå uppsatta mål.

Sluta med självsabotage.


Mental Fitness-programmet innebär:

Intesiv träning med hjälp av en app och coaching av mig, live eller digitalt.För företaget, arbetsplatsen, kompisgänget, familjen eller för att du som individ vill ge dig själv de bästa förutsättningarna!


Hello world

Mental Fitness


Det handlar om Positiv Intelligens


Hur ofta hör du den där inre kritikern som talar om att det du gjort inte var bra nog?
Hur ofta hör du den säga att det inte är någon idé?
Hur ofta hör du den tala om för dig att det är viktigt att ställa upp för andra för annars kanske de inte kommer att vilja ha med dig att göra?


Ofta.


Och det finns så många fler röster från den inre kritikern som vi låter sabotera för oss. 


Genom att bli medveten om dem och övningar som ökar kraften hos den mentala styrkan kan du ta itu med de utmaningar du ställs inför i livet, på jobbet och i alla sorts uppgifter och relationer.