Min coachning

    Det första samtalet : 0-samtalet är kostnadsfritt
   (30-60 min långt)
    Vi stämmer av vad du har för mål och om vårt
    samarbete kommer att fungera. Vi ingår ett
    Coachingavtal där villkor för träffar, betalning
    och andra praktiska detaljer för vårt samarbete
    regleras.


    Sessioner:

 • Du betalar för ett resultat, inte per träff.

  Jag erbjuder följande paket -

     2, 6 eller 12 månader.
  (Skulle det inte passa så skräddarsyr vi ett paket som känns aktuellt för dig.)
  Kostnaden och hur betalning ska gå till reglerar vi i Coachningavtalet
 • Varje session är 45-60 minuter lång, ibland behöver vi lite längre tid. 
 • Våra sessioner kan ske såväl i fysiska träffar, sittandes eller gåendes, som i telefon eller via Zoom.  

INDIVIDUELL coachning

GRUPP-

coachning

HÄLSO-coach

Jag coachar också på gruppnivå - från ren coachning till att det kan handla om att gruppen vill utveckla ett mer coachande förhållningssätt.

 • Enstaka träffar, workshops, utbildningsdagar - Kontakta mig så diskuterar vi upplägg och prisförslag.
 • Grupper om max 15 personer

Jag arbetar med såväl individ som med grupp i hälsocoachning. 

Det handlar om en hållbar livsstil och en hållbarhet som enskild, som medarbetare, som ledare och som företag/organisation. 

Hur hållbar är situationen nu? Hur ser du/ ni på framtiden?

Mitt arbete består av workshops (med max 15 deltagare) och individuell coachning (vanligast 3h/ individ).

Kontakta mig för upplägg och prisförslag.


Coachande ledarskap

Hur ser ditt ledarskap ut? 
När vi tänker ledarskap är det ofta i form av en som har tilldelats den befogenheten men det kan lika gärna handla om ledarskapet i klassrummet, i familjen eller liknande. 
Oavsett vilket är du välkommen att upptäcka hur starka dina tre delar, ledare, chef och coach är i ditt liv eller i din funktion på ditt arbete

Nytt för 2021 - Företagsprenumeration

Kontakta mig för mer information!