Home

VÅGA VÄLJA VÄXA

Jag coachar och har workshops för individer och grupper; privat som i företag och organisationer, såväl medarbetare och arbetsgrupper som ledare och ledningsgrupper.


I vårt samarbete hittar du/ ni styrkor och vägar att kommunicera vilket ger den balans som behövs för att engagemang, energi och glädje ska finnas.


Det som är förutsättningen för att nå de mål och de framgångar du/ ni önskar.

Det nya normala.

Allt det gamla ska också in. På något sätt. 

Effektiv tidsanvändning ska samsas med lyhördhet gentemot andra. 


Du som individ får inte plats i ditt eget liv.  Du har svårt att berätta vad du skulle önska för egen del. Den där tiden du så väl behöver för dig själv tycks aldrig finnas. Du vill inte stöta dig med någon.  Ställer upp och stressar på. Är inte säker på vart du är på väg. Blir frustrerad.


Eller så vet du men behöver hjälp att komma igång.

Du företagare har ett team där du har känslan av att inte alla riktigt ör lika taggade i ditt team.
Det kanske gnisslar lite eller så är den där gnistan och engagemanget för jobbet inte är så stor som du skulle önska. En eller flera av dina medarbetare kanske är den individ jag beskrev här intill.


Oavsett om du vänder dig till mig som privatperson eller som företag arbetar vi med förmågan att kommunicera och skapa starka team -  med dig själv eller som medarbetare eller grupp på jobbet. Det handlar om personlig utveckling. En utveckling av den enskilde individen eller en utveckling av teamet och därmed företaget.

Vårt samarbete sker i fysiskt möte, via telefon eller digitalt via zoom  - enligt önskemål och överenskommelse.